دانلود آهنگ ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا سامی یوسف

یکشنبه - 30 اکتبر 2022
دانلود آهنگ ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا  سامی یوسف

با ما باشید با ♥ دانلود اهنگ با ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا راز عاشقانه ای دارم با صدای سامی یوسف به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SAMY YVSF | AY MHBVB KHDA DVST KHDA V BYM DHNDH (AZSVY) KHDA With Text And 2 Quality 320 And 128 On CurlyMusic.ir

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin ♮♥

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است ♮♥

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد ♮♥

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام ♮♥

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها ♮♥

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات ♮♥

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا ♮♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا ♮♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♮♥

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا ♮♥

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا ♮♥

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا ♮♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا ♮♥

Ya badrat tamam

ای ماه کامل ♮♥

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها ♮♥

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی ♮♥

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار ♮♥

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان ♮♥

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد ♮♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♮♥

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا ♮♥

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad ♮♥

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah ♮♥

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah ♮♥

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah ♮♥

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa ♮♥

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa ♮♥

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub ♮♥

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub ♮♥

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, ♮♥

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab ♮♥

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah ♮♥

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا ♮♥

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا ♮♥

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا ♮♥

♮♥

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin ♮♥

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است ♮♥

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد ♮♥

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام ♮♥

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها ♮♥

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات ♮♥

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا ♮♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا ♮♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♮♥

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا ♮♥

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا ♮♥

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا ♮♥

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا ♮♥

Ya badrat tamam

ای ماه کامل ♮♥

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها ♮♥

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی ♮♥

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار ♮♥

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان ♮♥

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد ♮♥

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا ♮♥

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا ♮♥

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad ♮♥

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah ♮♥

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah ♮♥

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah ♮♥

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa ♮♥

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa ♮♥

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub ♮♥

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub ♮♥

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, ♮♥

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab ♮♥

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah ♮♥

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا ♮♥

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا ♮♥

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا ♮♥

♮♥

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند